Get Adobe Flash player
Programy Projekty
Reklama
Reklama
Reklama
Kalendarz

Dzisiaj jest: Czwartek
3 Września 2015
Imieniny obchodzą
Antoni, Bartłomiej, Bazylissa,
Bronisław, Bronisz, Erazma, Eufemia,
Eufrozyna, Izabela, Jan, Joachim,
Joachima, Manswet, Mojmir, Szymon,
Wincenty, Zenon, Zenona

Do końca roku zostało 120 dni.
Zodiak: Panna
Licznik odwiedzin
Start

postheadericon Wesoła szkoła 

postheadericon Wyprawka szkolna 2015/2016WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

KTO KORZYSTA Z DOFINANSOWANIA

UCZNIOWIE KLAS III

Wniosek składa się do dyrektora szkoły do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2015/2016 w terminie ustalonym przez burmistrza tj. do 15 września 2015 r.

Do wniosku należy załączyć, w zależności od sytuacji zaświadczenie (bądź kserokopie decyzji) o korzystaniu z zasiłku rodzinnego lub zasiłku rodzinnego z dodatkami,
a w przypadku uczniów, pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, konieczne jest dołączenie uzasadnienia wniosku.

Kryterium dochodowe, które należy podać ubiegając się o dofinansowanie do zakupu podręczników dla dziecka wynosi 574 zł

Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna rodzica zstępczego.

UCZNIOWIE POSIADAJĄCY ORZECZENIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania, jest udzielana uczniom:

1) słabowidzących,

2) niesłyszących,

3) słabo słyszących,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnoprawnościami  sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej.

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów  edukacyjnych.

Wyżej wymienieni uczniowie uczęszczający w roku szkolnym  2015/2016 do klasy I i II szkoły podstawowej, mają prawo do otrzymania pomocy w formie pełnego dofinansowania do zakupu materiałów  edukacyjnych, w przypadku gdy nie korzystają 
z podręcznika zapewnionego przez Ministra - „Nasz Elementarz” lub „Nasza Szkoła”.

*Materiał edukacyjny – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

Materiałami edukacyjnymi są w szczególności książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne, kolorowanki,  rysowanki,  uzupełnianki , wyklejanki oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

Dofinansowaniem nie są objęci uczniowie, którzy otrzymali bezpłatne podręczniki lub materiały edukacyjne w ramach rządowego programu.

 

postheadericon Autobus szkolny 2015/2016ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSU SZKOLNEGO

w roku szkolnym 2015/2016

PRZYWOZY:

I kurs

Godzina odjazdu

Arkuszewo

6 50

Łączewna

6 53

Józefowo

6 55

Holenderki

7 02

Chrustowo

7 05

Dziewczopole

7 08

Rogóźno

7 10


II kurs

Godzina odjazdu

Jasieniec

7 30

Nowa Wieś Wielka

7 33

Dziwie Las

7 35

Kłokoczyn

7 38

Dziwie Szkoła

7 40

Dziwie Wieś

7 43


III kurs
Godziny
odjazdu

Dziwie

8.00

Kłokoczyn

8.03

Dziwie Las

8.08

Nowa Wieś Wielka

8.10

Jasieniec

8.12

Łączewna

8.20

Józefowo

8.23

Arkuszewo

8.25

Holenderki

8.28

Broniszewo

8.30

Dziewczopole

8.35

Rogóźno

8.38


ODWOZY:

I kurs – godz. 12.40

II kurs – godz. 13.40

III kurs – godz. 14.40

III kursem dojeżdżają:

Poniedziałek: II a, II b, III a

Wtorek: I b, II c, III a

Środa: II a, II b, II c

Czwartek: I a, II b, III a

Piątek: II a, II c, III a


ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSU

PKS KONIN

w roku szkolnym 2015/2016

PRZYWOZY:

Kurs

Godzina odjazdu

Żarowo Małe

7 15

Katarzyna K/Przedecz

7 20

Jakubowo

7 22

Katarzyna K/Przedecz II

7 24

Zalesie K/Przedecz

7 27

Żarowo

7 32

Żarowo Duże

7 35

Przedecz ul. Szkolna 5

7 40

ODWOZY:

I kurs: 13.10

II kurs: 15.00

 

postheadericon Wykaz podręczników 2015/2016 klasy I-III SP

Wykaz podręczników i zeszytów ćwiczeń obowiązujących w roku 2015/2016
w Szkole Podstawowej im. Wł. Umińskiego w Przedczu
zgodny z  nową  podstawą  programową  dla  I  etapu  edukacji  ( I – III)


Przedmiot

Klasa

Autor

Tytuł

Wydawca

Nr dopuszczenia

Przedmioty obowiązkowe

I


Uczniowie otrzymają podręczniki i zeszyty ćwiczeń we wrześniu w szkole.

religia

(przedmiot dodatkowy)

I


red. ks. prof. J. Szpet,
D. Jackowiak


„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” podręcznik i karty pracy

Wydawnictwo Święty Wojciech

AZ-11-01/10-PO-1/11

język niemiecki (dodatkowy)

I

M. Kozubska
E. Krawczyk
L. Zastąpiło

„ABC Deutsch” – podręcznik  z ćwiczeniami do języka niemieckiego dla klasy 1

PWN

415/1/2012

Przedmioty obowiązkowe

II


Uczniowie otrzymają podręczniki i zeszyty ćwiczeń we wrześniu w szkole.

religia

(przedmiot dodatkowy)

II


red. ks. prof. J. Szpet,
D. Jackowiak


"Kochamy Pana Jezusa
podręcznik i karty pracy

Wydawnictwo Święty Wojciech

AZ-12-01/10-PO-01/12

język niemiecki (dodatkowy)

II

M. Kozubska
E. Krawczyk
L. Zastąpiło

„ABC Deutsch” – podręcznik  z ćwiczeniami do języka niemieckiego dla klasy 2 i 3

PWN

415/2/2013

edukacja wczesnoszkolna

III

E. Kryszkiewicz
B. Stępień,
M. Ogrodowczyk,
K. Bielenica,
M. Bura,
M. Kwil,


M.Kęska

"Elementarz XXI wieku”– pakiet dla klasy III

(podręcznik cz. 1 i 2, ćwiczenia zintegrowane 4 części, matematyka 4 części, muzyka- Teczka artysty

Zajęcia komputerowe

Wydawnictwo
Nowa Era

Nowa Era

404/5/2014


228/3/2011

język angielski

III

A. Wieczorek

"New Bingo!Plus"- podr. do jęz. angielskiego dla szkoły podstawowej  cz.3 i zeszyt ćwiczeń

PWN

101/3/2009

religia

III

red. J. Szpet, D. Jackowiak


" Przyjmujemy Pana Jezusa"
podręcznik i karty pracy


Wydawnictwo Święty Wojciech

AZ -13-01/10-PO-1/13

język niemiecki (dodatkowy)

III

M. Kozubska
E. Krawczyk
L. Zastąpiło

„ABC Deutsch” – podręcznik  z ćwiczeniami do języka niemieckiego dla klasy 2 i 3

PWN

415/2/2013

 

postheadericon Wykaz podręczników 2015/2016 klasy IV-VI SP

Wykaz podręczników i zeszytów ćwiczeń obowiązujących w roku 2015/2016
w Szkole Podstawowej im. Wł. Umińskiego w Przedczu 
zgodny  z  nową  podstawą  programową  dla  II etapu  edukacji

Klasa IV

Przedmiot

Klasa

Autor

Tytuł

Wydawca

Nr dopuszczenia

Przedmioty obowiązkowe


IV


Uczniowie otrzymają podręczniki i zeszyty ćwiczeń we wrześniu w szkole.

religia

IV

red. ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak

"Jestem Chrześcijaninem” podręcznik i karty pracy

Wydawnictwo Święty Wojciech

AZ-21-01/10-PO-1/11

język niemiecki

(dodatkowy)

IV

Mieczysław Materniak,
Halina Wachowska

„Mach mit 1!”

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo Szkolne PWN

375/1/2011

Klasa V

Przedmiot

Klasa

Autor

Tytuł

Wydawca

Nr dopuszczenia

język polski

V

Anna Klimowicz

Agnieszka Marcinkiewicz

"Teraz polski!”

Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego kl. 5.

„Teraz polski” zeszyt ćwiczeń  do języka polskiego dla klasy piątej

Nowa Era

538/2/2013

historia

V

Grzegorz Wojciechowski

„Wczoraj i dziś”
Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

443/2/2013

matematyka

V

Helena Lewicka,

Marianna Kowalczyk

"Matematyka wokół nas" Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

WSiP

275/2/2010

plastyka

V

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

"Do dzieła" 
Podręcznik na trzy lata – kontynuacja.

Nowa Era

326/2011

zajęcia technika

V

Lech Łabecki
Marta Łabecka

,, Jak to działa”

Nowa Era

295/2010

religia

V

red. ks. Jan Szpet
Danuta Jackowiak

"Wierzę w Boga"

Wydawnictwo Święty Wojciech

AZ-22-01/10-PO-1/12

język niemiecki

(dodatkowy)

V

Halina Wachowska
Mieczysła Materniak

"Mach mit 2"
Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo Szkolne

PWN

375/2/2013

język angielski

V

Tim Falla,
Paul A. Davies
Sylvia Wheeldon
Paul Shipton
Ewa Palczak

„Steps in English 2”
Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

OXFORD University Press

302/2/2011

zajęcia komputerowe

V

Danuta Kiałka
Katarzyna Kiałka

„Informatyka Europejczyka ( Vista)”
Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej kl. 5.

Grupa Wydawnicza

„Helion” S.A.

475/2/2012

przyroda

V

Ryszard Kozik
Feliks Szlajfer
Janina Ślósarczyk

"Tajemnice przyrody"
Podręcznik dla kl. 5 i zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

399/2/2013

muzyka

V

Monika Gromek
Grażyna Kilbach

„I gra muzyka”
Kontynuacja podręcznika z kl. IV (podręcznik na trzy lata).

Nowa Era

569/2012


Klasa VI

Przedmiot

Klasa

Autor

Tytuł

Wydawca

Nr dopuszczenia

język polski

VI

Anna Klimowicz

Agnieszka Marcinkiewicz

Teraz polski!”

Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego kl. 6.

Teraz polski” zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

538/3/2014

historia

VI

Grzegorz Wojciechowski

„Wczoraj i dziś”

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

443/3/2014

matematyka

VI

Helena Lewicka,

Marianna Kowalczyk

"Matematyka wokół nas"

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

WSiP

275/3/2010

plastyka

VI

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

"Do dzieła"

Podręcznik na trzy lata - kl. IV-VI.

Nowa Era

326/2011

zajęcia techniczne

VI

Lech Łabecki

Marta Łabecka

„Jak to działa”

Podręcznik na trzy lata - kl. IV-VI.

Nowa Era

295/2010

religia

VI

red. ks. Jan Szpet,

Danuta Jackowiak

"Wierzę w Kościół"

Wydawnictwo Świętego Wojciecha

AZ-23-01/10-PO 2/13

język niemiecki

(dodatkowy)

VI

Mieczysław Materniak

Halina Wachowska

„Mach mit 3!”

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo Szkolne PWN

375/3/2014

język angielski

VI

Tim Falla,

Paul A.Davies

Sylvia Wheeldon

Paul Shipton

Ewa Palczak

„Steps in English 3”

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

OXFORD University Press

302/3/2011

muzyka

VI

Monika Gromek
Grażyna Kilbach

"I gra muzyka"

Kontynuacja podręcznika z kl. IV – V (podręcznik na trzy lata).

Nowa Era

569/2012

zajęcia komputerowe

VI

Danuta Kiałka

Katarzyna Kiałka

„Informatyka Europejczyka (Vista)”

Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej kl. 6.

Grupa Wydawnicza

„Helion” S.A.

475/3/2012

przyroda

VI

Feliks Szlajfer

Joanna Stawarz

M. Kowalczyk

"Tajemnice przyrody"

Podręcznik dla kl. VI + zeszyt ćwiczeń.

Nowa Era

399/3/2014 

postheadericon Wykaz podręczników 2015/2016 klasy I-III Gim

Wykaz podręczników i zeszytów ćwiczeń obowiązujących  w roku szkolnym 2015/2016
w Gimnazjum im. Kard. St. Wyszyńskiego w Przedczu
zgodny z nową podstawą programową

Klasa I

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawca

Nr dopuszczenia

Przedmioty obowiązkowe


Uczniowie otrzymają podręczniki i zeszyty ćwiczeń we wrześniu w szkole.

religia

Danuta Jackowiak,

ks. Jan Szept

„Spotkanie ze Słowem””

Wydawnictwo Święty Wojciech

AZ-31-01/10-P0-1/11

 

Klasa II

 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawca

Nr dopuszczenia

język polski

Małgorzata Chmiel, Wilga Herman,
Zofia Pomirska,
Piotr Doroszewski

„Słowa na czasie” - podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy drugiej gimnazjum.

Nowa Era

95/3/2009

Wilga Herman

„Słowa na czasie” - podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami dla klasy drugiej gimnazjum.

Nowa Era

95/4/2009

język angielski

Helen Stephenson,
Arek Tkacz

English Explorer 3” - podręcznik dla gimnazjum i zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

334/3/2011/z1

język niemiecki

Jolanta Kamińska

„Das ist Deutsch!  KOMPAKT 2“
Podręcznik zintegrowany z zeszytem ćwiczeń

Nowa Era

341/2/2012

historia

Stanisław Roszak

„Śladami przeszłości 2”
Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

60/2/2010

WOS

Iwona Janicka, Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski

„Dziś i jutro 2”
Podręcznik

Nowa Era

77/2/2010

matematyka

Ewa Duvnjak,
Ewa Kokiernak-Jurkiewicz,
Maria Wójcicka

„Matematyka wokół nas 2”
Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

WSiP

62/2/2009

fizyka

Grażyna Francuz-Ornat,
Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

„Spotkania z fizyką"
Podręcznik

Nowa Era

93/2/2009

chemia

Jan Kulawik,
Teresa Kulawik,
Maria Litwin


„Chemia Nowej Ery”
Podręcznik

Nowa Era

49/2/2009

geografia

Dawid Szczypiński, Mirosław Wójtowicz

Mariusz Szubert

I semestr
„Planeta Nowa 2” - podręcznik do geografii dla drugiej klasy gimnazjum.

II semstr
Planeta Nowa 3 - podręcznik do geografii dla drugiej klasy gimnazjum.

Nowa Era

Nowa Era

7/2/2009

7/3/2010

biologia

Małgorzata Jefimow

„Puls życia 2”
Podręcznik

Nowa Era

58/2/2009

informatyka

Jolanta Pańczyk

„Informatyka Europejczyka (Vista)” wyd III Podręcznik

HELION

75/2009

zajęcia techniczne

Katarzyna Wilczak, Ewa Uliasz

„Technika w praktyce”- podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych w kl. I-III gimnazjum.

Zajęcia żywieniowe.

Nowa Era

196/3/2009

religia

Danuta Jackowiak, Jan Szept

„Aby nie ustać w drodze”

Wydawnictwo Święty  Wojciech

AZ-32-01/10-PO-1/12


Klasa III

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawca

Nr dopuszczenia

język polski

Małgorzata Chmiel, Wilga Herman,
Zofia Pomirska,
Piotr Doroszewski

„Słowa na czasie” - podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy trzeciej gimnazjum.

Nowa Era

95/5/2010

Wilga Herman

„Słowa na czasie” - podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami dla klasy trzeciej gimnazjum.

Nowa Era

95/6/2010

język angielski

Jenny Quintana

Małgorzata Wieruszewska

New Oxford Gimnazjum Expert - podręcznik z repetytorium do języka angielskiego.

Oxford University Press

349/2011

język niemiecki

Sylwia Mróz-Dwornikowska

„Das ist Deutsch” - podręcznik z repetytorium.

Nowa Era

22/4/2011

historia

Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz

„Śladami przeszłości 3”
Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

60/3/2011

WOS

Iwona Janicka, Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski

„Dziś i jutro 2”
Podręcznik

Nowa Era

77/2/2010

matematyka

Anna Drążek,
Ewa Duvnjak,
Ewa Kokiernak-Jurkiewicz,

„Matematyka wokół nas 3”
Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

WSiP

62/3/2010

fizyka

Grażyna Francuz-Ornat,
Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

„Spotkania z fizyką”
Podręcznik

Nowa Era

93/4/2010

chemia

Jan Kulawik,
Teresa Kulawik,
Maria Litwin

„Chemia Nowej Ery”
Podręcznik

Nowa Era

49/3/2009

geografia

Mariusz Szubert

„Planeta Nowa 3” - podręcznik do geografii dla klasy trzeciej gimnazjum.

Nowa Era

7/3/2009

biologia

Beata Sągin,
Andrzej Boczarowski

„Puls życia „3
Podręcznik

Nowa Era

58/3/2010

plastyka

Natalia Mrozkowiak

„Sztuka tworzenia” - podręcznik do plastyki dla gimnazjum.

Nowa Era

725/2014

religia

red. ks. Jan Szept
Danuta Jackowiak

„Żyć w miłości Boga”

Wydawnictwo Święty Wojciech

AZ-33-01/10-PO-3/13

edukacja dla bezpieczeństwa

Krzysztof Izbicki, Łukasz Wrycz-Rekowski

„Edukacja dla bezpieczeństwa. Linia II”
Podręcznik i ćwiczenie

OPERON

270/2010

 

postheadericon Nasza Szkoła

Przyćmienie
 

postheadericon Angielski na dobry początek

 
 


https://www.youtube.com/watch?v=dx1ZJReanBs


Recommended by Dorota Kozłowska

 
Liczba gości na stronie
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości