Get Adobe Flash player
Programy Projekty
Reklama
Reklama
Reklama
Kalendarz

Dzisiaj jest: Niedziela
29 Listopada 2015
Imieniny obchodzą
Błażej, Bolemysł, Fryderyk,
Przemysł, Saturnin, Saturnina, Walter

Do końca roku zostało 33 dni.
Zodiak: Strzelec
Licznik odwiedzin
Start

postheadericon Wesoła szkoła 

postheadericon Relacja z obchodów 150-tej rocznicy urodzin Wł. Umińskiego

UROCZYSTE OBCHODY 150-TEJ ROCZNICY URODZIN
WŁADYSŁAWA UMIŃSKIEGO
PATRONA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W PRZEDCZU
Od 23 czerwca 1984 roku Szkoła Podstawowa w Przedczu nosi imię Władysława Umińskiego, pisarza urodzonego w naszym mieście 10 listopada 1865 roku.
6 listopada uczniowie Zespołu Szkół w Przedczu wraz ze swoimi pedagogami oraz zaproszonymi gośćmi uczcili 150-tą rocznicę urodzin patrona szkoły.
Szkolne obchody rocznicowe uświetniło odsłonięcie pamiątkowej tablicy na domu urodzenia Władysława Umińskiego, którą ufundował obecny właściciel domu p. Zbigniew Jan Antczak.
Obchody 150-tej rocznicy urodzin pisarza zwanego polskim Juliuszem Verne'em rozpoczęła uroczysta Msza święta, na którą wszyscy uczniowie szkoły podstawowej udali się wspólnie, kolumną prowadzoną przez poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej im. Wł. Umińskiego i Gimnazjum im. Kard. St. Wyszyńskiego oraz dyrekcję Zespołu Szkół w Przedczu, p. dyrektora Jarosława Sobańskiego i p. wicedyrektor Ewę Ćmielewską, do których dołączył Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz p. Witold Siwiński. O bezpieczeństwo maszerujących dbała policyjna eskorta.W świątyni do dzieci i nauczycieli dołączyli kolejni zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Miejskiej p. Jerzy Robaszewski, Przewodniczący Rady Rodziców p. Jarosław Borzęda, kierownicy zaprzyjaźnionych jednostek, p. Wioletta Janicka – dyrektor Przedszkola Gminnego oraz p. Joanna Morzycka, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Przedczu, a także radny powiatowy p. Albin Rudniak i byłe nauczycielki Szkoły Podstawowej w Przedczu, p. Maria Troszczyńska i p. Teresa Bącela.
Gościem honorowym był fundator tablicy pamiątkowej p. Zbigniew Antczak.


Mszę świętą celebrował ks. Józef Seweryn, proboszcz parafii pw. Świętej Rodziny w Przedczu. W homilii ksiądz proboszcz nawiązał do roli, jaką w życiu człowieka odgrywa jego „mała Ojczyzna”, miejsce pochodzenia i wskazał na sylwetkę Władysława Umińskiego jako tego, który tę naszą wspólną „małą Ojczyznę” – Przedecz rozsławił.


Po nabożeństwie wszyscy zebrani udali się pod dom urodzenia Władysława Umińskiego, mieszczący się przy ulicy Klińskiego 8, a którego obecnym właścicielem jest p. Zbigniew Antczak.

Ceremonię odsłonięcia tablicy rozpoczęło odczytanie aktu urodzenia pisarza

„Działo się w mieście Przedczu, dnia szesnastego listopada tysiąc osiemset sześćdziesiątego piątego roku o godzinie czwartej wieczorem. Stawił się Julian Umiński, malarz z Przedcza lat czterdzieści dwa mający w obecności świadków Bartłomieja Pietrowskiego organisty lat sześćdziesiąt pięć i Stanisława Banasiak dziadka kościelnego lat osiemdziesiąt mających, obydwóch w Przedczu zamieszkałych i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Przedczu, dnia dziesiątego miesiąca i roku bieżącego o godzinie czwartej po południu z jego małżonki Tekli z Bogdańskich lat dwadzieścia sześć mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym dziś odbytym nadane zostały imiona Władysław, Jan, Jędrzej, a rodzicami jego chrzestnymi byli Hieronim Złotnicki i Anna Bogdańska. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, przez nas i stawającego i pierwszego świadka podpisany, drugi świadek pisać nie umie. Ks. M. Jakubowski, prob. przedecki utrzymujący akta Stanu Cywilnego.”

Od wczesnych godzin rannych wartę przy tablicy pełnili harcerze z Drużyny Wielopoziomowej „Trampy” działającej przy Zespole Szkół w Przedczu, którą opiekuje się p. Katarzyna Osińska.

Odsłonięcia tablicy dokonał p. Witold Siwiński, Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz oraz p. Jarosław Sobański, Dyrektor Zespołu Szkół w Przedczu.
A oto treść tablicy:

„W TYM DOMU
DNIA 10 LISTOPADA 1865 R. URODZIŁ SIĘ
WŁADYSŁAW UMIŃSKI
PISARZ, PREKURSOR FANTASTYKI NAUKOWEJ,
NAZYWANY POLSKIM JULIUSZEM VERNE'EM.
W 150 ROCZNICĘ URODZIN PISARZA
TABLICĘ PAMIĄTKOWĄ UFUNDOWAŁ
WŁAŚCICIEL DOMU – ZBIGNIEW JAN ANTCZAK

PRZEDECZ, 10 LISTOPADA 2015 R.”


Po jej odsłonięciu tablicę poświęcił ks. Józef Seweryn.

Następnie głos zabrał p. Witold Siwiński. Odczytał on treść listów gratulacyjnych, które wręczył z tej okazji p. dyrektorowi Jarosławowi Sobańskiemu oraz fundatorowi tablicy, p. Zbigniewowi Antczakowi.

Treść listu gratulacyjnego przekazanego Dyrektorowi Zespołu Szkól w Przedczu:

List Gratulacyjny

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
Uczniowie, Rodzice
Szkoły Podstawowej w Przedczu

Z okazji uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej w 150. rocznicę urodzin
Władysława Umińskiego – patrona Szkoły Podstawowej w Przedczu
pragnę złożyć serdeczne podziękowania i wyrazy uznania
dla całej społeczności szkolnej za kształtowanie wizerunku szkoły.

Wszyscy jesteśmy dumni, że Szkoła Podstawowa w Przedczu przyjęła na siebie zadanie
kultywowania szczytnych idei, jakie reprezentował jej patron.
To właśnie w Przedczu późniejszy pisarz tworzący fantastykę naukową
w okresie dzieciństwa kształtował swoje poglądy i wartości etyczne.

Życzę całej społeczności szkolnej aby wartości, którym był wierny Władysław Umiński
pozostały dla wszystkich cennym drogowskazem.

Życzę, by kolejne lata obfitowały w dalszy rozwój i sukcesy, a także satysfakcję i spełnienie.

Niech ten wspaniały Jubileusz stanie się jeszcze większą motywacją do dalszej pracy.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz
mgr inż. Witold Siwiński

Przedecz, 06.11.2015 r.”

Do zebranych, a w szczególności uczniów i pedagogów Szkoły Podstawowej im. Wł. Umińskiego, z przesłaniem zwrócił się także p. Zbigniew Antczak:

„W takich chwilach jak dziś „wyczekanych”, w myślach i pragnieniach dojrzewających od dziesięcioleci, iskrzą się w swej tęsknocie słowa humanisty p. A. Winiarskiego: „że jest w naturze ludzkiej taki dynamizm potężny i trwały, który dodaje nam siłę i moc. To walka o niezapomnienie. Pozostawienie w Pamięci. W pamięci zbiorowej – najdalszych zakątkach naszej podświadomości, naszych myśli i naszych serc, gdzie wszystko jest zachowane jak w archiwum, jak w szczelnie zamkniętej szkatule. Tam właśnie istniejemy bez granic, tam nie ma końca, i tam nikt z nas nie ginie, nie umiera…
Zostajemy!
Pamiętajmy, że obowiązek i odpowiedzialność to Nasz przywilej, dla tych, co po Nas nadchodzą, a tym bardziej, których dziś już tak brakuje!
Idąc w ślad za słowami filozofa i poety Tagore: „Obowiązkiem człowieka jest w swym zachowaniu się przestrzegać godności człowieka - nie tylko ze względu na siebie samego, ale także ponieważ jest odpowiedzialny za drugich. Człowiek który się poniża, degraduje nie tylko samego siebie, lecz całą ludzkość, za to rozumie i widzi swą wielkość, gdy widzi ludzi wielkich. Im prawdziwszy jest taki obraz wielkości, tym łatwiej przychodzi nam samym na wielkość się zdobyć.”
Polakami nie tylko się rodzimy, ale stajemy z dnia na dzień, analogicznie do słów Duma. Tuląc uczuciem symbole narodowe, tradycje, kulturę materialną, naszych bohaterów i Wielkich Polaków – Naszą Historię. Te Nasze Małe Ojczyzny, te brzozy głaszczące tak czule pochylone polskie zagrody. Nasza tożsamość, to duma, to honor, Charakter Narodu. Zatroskanie nie tyle do miejsc, lecz przede wszystkim, do ludzi w nich żyjących! Jak pisał poeta do dziatwy polskiej:

„Ojczyzną dziecię, to bracia twoi,
Twoi ojcowie i twoje matki;
Dawni rycerze w skrzydlatej zbroi,
Dumne pałace i kmiece chatki.
Ojczyzną dziecię, to łany twoje,
Groby przodków skryte żałobą;
Rodzinne gaje, łąki, i zdroje,
I te niebiosa, co lśnią nad tobą.
Ojczyzna twoją chłopię sarmackie,
To pieśń wolności i łzy tułackie!”
Mamy więc obowiązek i „Święte prawo”, aby polskie Rodziny zasiadały wspólnie, razem przy polskich stołach! Abyśmy to My byli szansą dla tzw. zagranicy, a nie odwrotnie! Nigdy nie szukali „znojnego chleba” jak Sobiesław poza granicami Kraju, bo to ciężki chleb.

Życzę Wam, abyście byli roztropni i odważni, wychowani w szlifie głębokiego patriotyzmu: „bo gdyby się wypełniły dni, i przyszło zginąć latem…” – zdolni położyć na ołtarzu ukochanej Matki Polski wartość największą „Własne życie”, jak Niezłomni, jak wyklęci, jak Zaporczycy.
Szczególnie zwracam się do pedagogów, aby wraz z wiedzą i żywym słowem, wlali do Waszych serc i dusz miłość do Polski, z nadzieją, że doczekamy uczciwych, odpowiedzialnych, mądrych i sprawiedliwych Mężów Stanu, z których można być tylko dumnym. Takiej Polski wymarzonej, bez ogłupiających masy reklam, mody, trendów, afer, Polski krytycznej i wymagającej! Silnej Polski!
Oby stało się tak, aby i po Nas pozostały piękne, żywe tablice, we wspomnieniach, przybrane w stuletnią, szlachetną patynę!
Wszystko, co cenne miejcie zawsze przy sobie: miłość do ludzi, mądrość do życia i wierność własnym ideałom! Pragnę, abyście byli dobrymi, sprawiedliwymi i troskliwymi w służbie Polsce. Wyczuleni na krzywdę drugiego człowieka. Bo przecież wszystko tak szybko przemija, jak napisał mistrz z Czarnolasu:
„Uroda, moc, pieniądze, sława,
Wszystko to minie jak polna trawa”.
Już za niedługo Wasza elektronika znajdzie swe miejsce w koszach do recyklingu. Przeminą lata, przeminą kariery, niby to ważnych ludzi w ważnych samochodach.
Niechaj w sercach Waszych w przyszłym czasie rozkwita słabość do miejsc, gdzie wszystko się rozpoczęło, gdzie przez całe życie tak chętnie wracamy, do Małych Ojczyzn, do Rodzinnych Domów. Podpatrując Jana Kochanowskiego:
„A ja, Panie, niechaj mieszkam w tym gnieździe ojczystym,
A Ty mnie zdrowiem opatrz i sumieniem czystym.
Pożywieniem uczciwym, ludzką życzliwością,
Obyczajem znośnym, nieprzykrą starością.”

Dziękuję, życząc Wszystkim Zgromadzonym miłej reszty dnia, nie mniej i refleksji ważności?!

Zbigniew Jan Antczak

6 listopada 2015 r.”


Po wysłuchaniu przemawiających, przy dźwiękach werbla, pod tablicą złożono wiązanki biało-czerwonych kwiatów.Dalszy ciąg obchodów zaplanowano w budynku Zespołu Szkół w Przedczu, dokąd udali się zaproszeni goście wraz z dziećmi i pedagogami.

W sali gimnastycznej zebrała się cała społeczność uczniowska, a do uczniów Szkoły Podstawowej dołączyli gimnazjaliści. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i szkolnego i wprowadzeniu sztandarów do zebranych zwrócił się dyrektor Zespołu Szkół w Przedczu Jarosław Sobański:

„W 100-tną rocznicę urodzin Władysława Umińskiego w jednym z ówczesnych czasopism ukazał się artykuł o znamiennym tytule „Człowiek, który chciał ludziom przypiąć skrzydła”. Skrzydła pozwalają wznieść się na wyżyny, na wyższy poziom intelektualny, moralny, mentalny.
Taki sam cel przyświeca nam, nauczycielom Szkoły Podstawowej im. Władysława Umińskiego, każdego dnia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Każdego dnia te skrzydła próbujemy przypiąć naszym uczniom.
Jest mi niezmiernie miło, że 150-tą rocznicę urodzin Patrona Szkoły Podstawowej społeczność szkolna obchodzić może wśród znamienitych gości.
Witam serdecznie
Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz, pana Witolda Siwińskiego
Proboszcza Parafii pw. Św. Rodziny ks. Józefa Seweryna
Przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Jerzego Robaszewskiego
Przewodniczącego Rady Rodziców, pana Jarosława Borzędę
kierowników zaprzyjaźnionych jednostek,
panią Wiolettę Janicką – dyrektora Przedszkola Gminnego
panią Joannę Morzycką -Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Przedczu
Radnego powiatowego, pana Albina Rudniaka
p. Marię Troszczyńską i p. Teresę Bącela byłe nauczycielki szkoły, czynnie zaangażowane w prace związane z nadaniem imienia szkole podstawowej.

Szczególnie powitać pragnę fundatora tablicy pamiątkowej, pana Zbigniewa Antczaka.

W ubiegłym roku obchodziliśmy 30-tą rocznicę nadania Szkole Podstawowej w Przedczu imienia Władysława Umińskiego. Nie był to wybór przypadkowy, poprzedził go wieloletni proces poszukiwania, analizowania, rozpatrywania wielu kandydatur. Wybrano przedeczczanina, pisarza, dziennikarza, entuzjastę wiedzy, badacza, człowieka bardzo pracowitego, sprawnie poruszającego się w wielu dziedzinach wiedzy.
Część jego dorobku przysypał pył niepamięci. My tym dzisiejszym dniem odkurzamy jego dorobek, po raz kolejny przywołujemy jego liczne dokonania.

Te dzisiejsze obchody uświetniło odsłonięcie tablicy pamiątkowej w miejscu jego narodzin. Zakończono w ten sposób proces, który w tej szkole rozpoczął się w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia.

Wielki Polak Józef Piłsudski powiedział kiedyś, kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości, a czas płynie, ludzie umierają, następni będą o nas pytać. Kto im odpowie? My już wiemy, kto w przyszłości wyda najlepsze świadectwo o Władysławie Umińskim, uczniowie Szkoły Podstawowej jego imienia swoją postawą, swoim życiem, a dopowiedzą kamienie. Od dzisiejszego dnia Patron naszej szkoły dla każdego z uczniów i absolwentów szkoły będzie na trwałe osadzony w lokalnej społeczności, a miejsca z nim związane zyskały należytą oprawę.
Tym wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tej uroczystości serdecznie dziękuję, a szczególne podziękowania pragnę złożyć na ręce fundatora tablicy pamiątkowej, p. Zbigniewa Antczaka, który postępując zgodnie z życzeniem Władysława Umińskiego „niechaj się spełnią wasze marzenia” zrealizował nasze wspólne marzenie, we właściwy sposób usankcjonował miejsce narodzin Patrona szkoły, świadom faktu, że jesteśmy zobowiązani do upamiętniania tych, co przed nami.
Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi. Pan dzisiaj podzielił się czymś niezwykle ważnym ze społecznością szkolną. Za to bardzo dziękuję.
Za chwilę obejrzymy program artystyczny przygotowany przez dzieci i młodzież Zespołu Szkół w Przedczu w hołdzie i ku pamięci Patrona Szkoły.”

Na koniec swojego wystąpienia p. Dyrektor w szczególny sposób zwrócił się do fundatora pamiątkowej tablicy, który uhonorowany został statuetką za dotychczasową współpracę ze szkołą. Tym samym p. Zbigniew Antczak dołączył do elitarnego grona osób, które okazując wyjątkową życzliwość i wsparcie społeczności szkolnej, zasłużyły na miano przyjaciół Zespołu Szkół w Przedczu.


Część artystyczna przygotowana została przez Koło teatralne „Incognito” i Collegium Władysława Umińskiego. Mali aktorzy w mistrzowski wręcz sposób zaprezentowali scenki z życia Władysława Umińskiego, począwszy od dzieciństwa po jego kres. Mali widzowie w skupieniu oglądali przestawienie, które z pewnością przybliżyło im sylwetkę Patrona Szkoły. Całość ilustrowana była zdjęciami miejsc bliskich pisarzowi.Część artystyczną zakończyła prezentacja dorobku literackiego Władysława Umińskiego.

P. Dyrektor podziękowaniami zamknął uroczyste obchody 150-tej rocznicy urodzin patrona szkoły.
Dzień ten z pewnością na lata zapadnie w pamięć wszystkim w nim uczestniczącym, a przed domem przy ul. Kilińskiego 8 zatrzyma się w przyszłości niejeden uczeń Szkoły Podstawowej im. Wł. Umińskiego w drodze do szkoły świadom, gdzie narodził się patron jego szkoły.

Opracowała: Ewa Ćmielewska
Fot.: Katarzyna Osińska

 

 

postheadericon Święto Odzyskania Niepodległości 2015
W historii Polski, tak się składa,
Był kiedyś ponad wiek niewoli;
Jedenastego listopada
Nasz kraj z niewoli się wyzwolił.
I wtedy myśl powstała taka,
By przez szacunek dla przeszłości,
Ten dzień na zawsze dla Polaka,
Pozostał Dniem Niepodległości ”.

Marcin Brykczyński „11 listopada”


11 listopada- Święto Niepodległości- to dzień upamiętniający wydarzenia szczególne dla każdego Polaka.
W 1918 roku ziściły się marzenia o niepodległości i Polska po 123 latach rozbiorów, dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosja, znalazła się ponownie na mapie Europy.
Uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości społeczność Przedcza wraz z przedstawicielami Władz Samorządowych, zakładów pracy, organizacji, Dyrekcją Zespołu Szkół, nauczycielami, dziećmi i młodzieżą rozpoczęła udziałem we Mszy św. sprawowanej przez ks. proboszcza Parafii św. Rodziny w Przedczu, w intencji naszych przodków walczących o upragnioną wolność.
Prowadzeni przez Poczty Sztandarowe Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Przedczu oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z całej gminy, marszowym krokiem przy dźwiękach orkiestry strażackiej udaliśmy się pod obelisk, przy którym harcerze trzymali wartę.

Delegacje w ustalonym porządku pod tablicą upamiętniającą „Poległych za ojczyznę” złożyły wiązanki biało-czerwonych kwiatów i jednocześnie oddały hołd tym, którzy w trudnych czasach stoczyli heroiczną walkę o zachowanie polskości.Następnie w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury po odśpiewaniu hymnu państwowego, powitaniu wszystkich zebranych przez p. burmistrza Witolda Siwińskiego, nauczyciel historii p. Zbigniew Mójta w krótkiej prelekcji przybliżył nam „kawałek historii Polski” z tamtych lat.


W dalszej części w powadze i zadumie wysłuchaliśmy montażu słowno-muzycznego w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Przedczu pod kierunkiem p. Doroty Kupczyk i p. Doroty Kozłowskiej, zaś scenografię przygotowały: p. Katarzyna Osińska, p. Ewa Wawrzyniak i p. Urszula Gawryszewska.


Poprzez takie uroczystości kształtujemy patriotyczne postawy, albowiem ojczyzna, jak pisał Norwid to „wielki zbiorowy obowiązek”.
Dziś żyjemy w wolnej Polsce i jesteśmy zobowiązani do tego, aby tę wolność szanować. Udział w obchodach tej rocznicy świadczy o tym, jak ważny jest to dla nas dzień.
Mimo powagi był to dzień radości i dumy z tego, że jesteśmy Polakami.

Opracowała- Magdalena Bińkowska
Fot. Katarzyna Osińska

 

postheadericon Ogłoszenie


AEROBIK

w Zespole Szkół w Przedczu
Od października zostaną wznowione bezpłatne zajęcia z aerobiku.
Zajęcia w każdą środę o godz. 18.00
sala gimnastyczna w Zespole Szkół w Przedczu
(wejście -tył sali gimnastycznej).
Zapraszamy wszystkie zainteresowane panie.
Proszę o zabranie wygodnego ubrania, karimatę lub koc.


Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych
Instruktor aerobiku
Marzena Ozdoba
 

postheadericon Nasza Szkoła

Przyćmienie
 
Liczba gości na stronie
Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości